Informatii legale

Drepturile de autor

 

Conţinutul site-ului www.sophies-shine.ro este proprietatea S.C Sophie's Shine S.R.L. şi este apârat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosireafotografiilor sau al oricăror elemente regasite in site, fără acordul scris al S.C Sophie's Shine S.R.L,.atrage după sine consecinţele prevazute de legislatia in vigoare.(Legea nr. 8/1996).

 

Confidenţialitate

 

S.C. Sophie's Shine S.R.L. respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor şi se angajază să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului câtre terţi şi să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului. Nu incurajăm SPAM-ul, nu furnizăm datele dvs de contact unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vindem, nu oferim, nu facem schimb de adrese de e-mail , nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care acceseaza paginile site-ului; www.sophies-shine.ro fără acordul dumneavoastră explicit.

 

Orice utilizator al site-ului www.sophies-shine.ro poate opta ca datele sale să fie şterse din baza noasră de date fiind de ajuns să ne contactaţi şi să cereţi acest lucru telefonic 0729 881996, prin fax 0366 819965 sau e-mail office@sophies-shine.ro.

S.C. Sophie's Shine S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce găzduieşte site-ul nostru, sau acţiunilor unor terţe persoane.